PROGRAM

PROGRAM JE PŘEDBĚŽNÝ.

 V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, ozvěte se prosím Janě Drábkové, šéfredaktorce časopisu Odpadové fórum a koordinátorce programu konference: drabkova@cemc.cz, tel.: 739 927 166

Letošní konferenci jsme se rozhodli pojmout v duchu motta "Předcházej, neplýtvej a sdílej".  Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že to jde! Našim cílem bude prezentovat příklady správné praxe především z průmyslové oblasti. Opomenuta ale nebude ani tradiční komunální sféra, nejmodernější trendy a technologie. Druhý den konference se výhradně zaměří na problematiku potravinových odpadů.

 

12.10. 2017

Dopoledne (9:00 – 12:15)

LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ (9:00 – 10:30)

 • Jaromír Manhart, MŽP: Vývoj české legislativy směrem k oběhovému hospodářství
 • Jan Maršák, MŽP: EU a oběhové hospodářství
 • Tomáš Prokop, SFŽP: Možnosti financování projektů v oblasti OH a opětovného využití odpadů
 • Jan Pavlíček, Greensolution: Výklad legislativy

PŘEDCHÁZEJ (10:50 – 12:15)

 • Ladislav Špaček, SCHP ČR: Nejlepší dostupné technologie k předcházení vzniku odpadů
 • Laura Mitroliosová, INCIEN: Příklady dobré praxe z obcí
 • Zdeněk Horsák, ČAObH: Příklady dobré praxe v PVO
 • Václav Vachuška, obec Slatina: PVO ve stavebnictví a obcích

OBĚD (12:20 – 13:20)

12.10. 2017

Odpoledne (13:20 – 16:40)

NEPLÝTVEJ (13:20 – 15:20)

SDÍLEJ (15:40 –  17:00)

 • SharyGo: Chytré sdílení jako nový způsob využívání věcí
 • Impact Hub Praha, Sdílená ekonomika: společný boj se společenskými problémy
 • Jan Charouz, SmileCar: Sdílená mobilita
 • Tom Zahrádka, Library of things: Pražská knihovna věcí

SPOLEČENSKÝ VEČER (17:30 – 20:00)

13.10. 2017

Dopoledne (8:40 - 9:45)

PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI V ČR

 • Dana Třísková, MZe: Problematika potravinových odpadů v ČR
 • Robert J. Hřebíček, MPSV: Distribuce potravinové pomoci financované z OP PMP
 • Milan Lapšanský, MPRV: Plýtvání potravinami v domácnostech - výsledky výzkumu realizovaného na Slovensku
 • Katarína Kajánková, Role balení potravin na snižování objemu odpadu z potravin. Obalový odpad.

(10:00 - 11:00)

 • Hynek Balík, MIWA: Svět bez obalů - modulární systém.
 • Zuzana Jakobová, TEREZA: Projekt Menu pro změnu
 • Adam Podhola, Zachraň jídlo: Fenomén křivá zelenina

 

13.10.2017

Odpoledne (11:15 - 13:30)

PANELOVÁ DISKUSE

 • Dana Třísková, MZe: Představení povinnosti darování potravin v duchu novely zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích.
 • Pavel Mikoška, SOCR: Připravenost obchodních řetězců a představení metodiky SOCR ČR.
 • Věra Doušová, Potravinová banka Praha: Úplný zákaz vyhazování potravin z dílny francouzského parlamentu - praktické zkušenosti po roce.
 • Zdeněk Koudelka, Advokát Zdeněk Koudelka: Ústavní žaloba podaná skupinou senátorů k novele zákona.
 • Martin Klanica, SZPI: Kontrolní a dozorová činnost SZPI.
 • Závěrečné dotazy a uzavření konference

 

TÝM

Redakce Odpadového fóra převzala organizaci letošního ročníku konference od jejího zakladatele Ing. Ondřeje Procházky. Redakce se během roku snaží přinášet na stránkách časopisu novinky z předcházení vzniku odpadů, oběhového hospodářství či z praxe odpadového hospodářství, vytváří pravidelně prostor pro diskuzi nad novou českou a evropskou legislativou a je partnerem mnoha odborných konferencí a seminářů. Organizace konference Předcházení vzniku odpadů je proto logickým vyústěním její celoroční práce.

Jana Drábková

koordinátorka programu, šéfredaktorka časopisu Odpadové fórum
tel.: 739 927 166

Jana je šéfredaktorkou časopisu Odpadové fórum už dva roky. Absolvovala obor Hospodaření s přírodními zdroji na Přírodovědecké fakultě UK. Má na starosti program konference a komunikaci s finančními a mediálními partnery.

Kristina Veinbender

registrace účastníků, zástupkyně šéfredaktorky časopisu Odpadové fórum
tel.: 274 784 067

Kristina je pracovitá a svědomitá redaktorka, která je nezaměnitelnou součástí redakce Odpadového fóra. V rámci organizace konference se stará o stránky a vizuál celé konference a agendu účastníků. Má na starosti správu webových a facebookových stránek.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

Vážení zájemci o registraci, v případě vyskytnutí technických problémů ve fungování registračního formuláře, prosíme o zaslání registračního mailu včetně všech registračních údajů a zvoleného vstupného na mail forum@cemc.cz

Pole označené * je povinné

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť.

MÍSTO KONÁNÍ

Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1-Nové Město