PROGRAM

Letošní konferenci jsme se rozhodli pojmout v duchu motta "PŘEDCHÁZEJ, NEPLÝTVEJ A SDÍLEJ".  Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že to jde! Našim cílem bude prezentovat příklady správné praxe především z průmyslové oblasti. Opomenuta ale nebude ani tradiční komunální sféra, nejmodernější trendy a technologie. Druhý den konference se výhradně zaměří na problematiku potravinových odpadů.

 

ČTVRTEK 12.října 2017
 8:30  Registrace účastníků
  Legislativa financování projektů OH
9:00
Úvodní slovo
Vladimír Študent, výkonný ředitel CEMC
9:10
Vývoj české legislativy směrem k oběhovému hospodářství
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
9:30
Evropská unie a oběhové hospodářství
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
9:50
Možnosti dotací z OPHP
Tomáš Prokop, Státní fond životního prostředí
10:10
Vybrané aspekty realizace PVO v podmínkách ČR
Jan Pavlíček, GREEN Solution
   
10:30 Přestávka na kávu
 
  PŘEDCHÁZEJ
10:50
Nejlepší dostupné technologie k předcházení vzniku odpadů
Ladislav Špaček, SCHP ČR
11:10
Příklady dobré praxe v PVO
Zdeněk Horsák, Česká asociace oběhového hospodářství
11:30
Vzorné obce
Laura Mitroliosová, INICIEN
12:00
PVO ve stavebnictví a obcích
Václav Vachuška, DSO Horažďovicko
   
12:20 OBĚD
  NEPLÝTVEJ
13:20
Zpět z PET
Kateřina Nováková, PET-MAT, ČVUT
13:40
Nový život starého nábytku
Barbora Kocandová, Tereza Korbelová, Z pokoje do pokoje
14:00
Zero waste office
Jana Půlpánová, Envirostyl
14:20
Druhý život nábytku
Roman Bojko, IKEA
14:40
Recycle your clothes: Garment collecting
Agnieszka Knera, H&M
15:00
Recyklohraní - Ekoabeceda: Umíme žít bez odpadů?
Hana Ansorgová, Recyklohraní, o.p.s.
   
15:20 Přestávka na kávu
   
  SDÍLEJ
15:40
Chytré sdílení jako způsob využívání věcí
Dan Erlebach, SharyGo
16:00
Sdílená ekonomika: společný boj se společenskými problémy
Jana Nováková, Impact HUB
16:20
SmileCar: Sdílená mobilita
Jan Charouz, SmileCar
16:40
Pražská knihovna věcí
Tom Zahrádka, Library of things
   
17:30 Večerní raut
PÁTEK 13.října 2017
8:00 Registrace účastníků
  Problematika potravinových odpadů v ČR
8:30
Úvodní slovo
Vladimír Študent, výkonný ředitel CEMC
Jana Plamínková, Magistrát hlavního města Prahy
Pavel Mikoška, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
8:40
Problematika potravinových odpadů v ČR
Dana Třísková, Ministerstvo zemědělství
8:55
Distribuce potravinové pomoci financované z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Robert J. Hřebíček, Ministerstvo práce a sociálních věcí
9:10
Plýtvání potravinami v domácnostech - výsledky výzkumu realizovaného na Slovensku
Martin Polovka, Výskumný ústav potravinársky
   
9:30 Přestávka na kávu
 
  Praxe - inovativní metody a postupy
10:00
Role balení potravin na snižování objemu odpadu z potravin. Obalový odpad.
Katarína Kajánková, SUEZ
10:15
Svět bez obalů - unikátní technologie, která výrobcům, obchodníkům a domácnostem pomáhá předcházet tvorbě zbytečného odpadu.
Hynek Balík, MIWA
10:30
Projekt Menu pro změnu
Zuzana Jakobová, TEREZA vzdělávací centrum
10:45
Fenomén "křivá zelenina"
Adam Podhola, Zachraň jídlo
   
10:50 Přestávka na kávu
 11:15 PANELOVÁ DISKUSE:
a) problematika Food Waste
b) Novela zákona č. 110/1997 Sb., kontrolní a dozorová činnost
c) Připravenost systému na 1. leden 2018 a klíčové otázky
  •  
Představení povinnosti darování potravin v duchu novely zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Dana Třísková, Ministerstvo zemědělství
  •  
Připravenost obchodních řetězců a představení metodiky SOCR ČR
Pavel Mikoška, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
  •  
Úplný zákaz vyhazování potravin z dílny francouzského parlamentu - praktické zkušenosti po roce
Pohled Federace Potravinových bank na novelu zákona
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
  •  
Ústavní žaloba podaná skupinou senátorů k novele zákona
Zdeněk Koudelka
  •  
Kontrolní a dozorová činnost
Jindřich Pokora, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
   
13:30 Ukončení konference a poděkování účastníkům

TÝM

Redakce Odpadového fóra převzala organizaci letošního ročníku konference od jejího zakladatele Ing. Ondřeje Procházky. Redakce se během roku snaží přinášet na stránkách časopisu novinky z předcházení vzniku odpadů, oběhového hospodářství či z praxe odpadového hospodářství, vytváří pravidelně prostor pro diskuzi nad novou českou a evropskou legislativou a je partnerem mnoha odborných konferencí a seminářů. Organizace konference Předcházení vzniku odpadů je proto logickým vyústěním její celoroční práce.

Jana Drábková

koordinátorka programu, šéfredaktorka časopisu Odpadové fórum
tel.: 739 927 166

Jana je šéfredaktorkou časopisu Odpadové fórum už dva roky. Absolvovala obor Hospodaření s přírodními zdroji na Přírodovědecké fakultě UK. Má na starosti program konference a komunikaci s finančními a mediálními partnery.

Kristina Veinbender

registrace účastníků, zástupkyně šéfredaktorky časopisu Odpadové fórum
tel.: 274 784 067

Kristina je pracovitá a svědomitá redaktorka, která je nezaměnitelnou součástí redakce Odpadového fóra. V rámci organizace konference se stará o stránky a vizuál celé konference a agendu účastníků. Má na starosti správu webových a facebookových stránek.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

Vážení zájemci o registraci, pokud Vám nebude do 24 hod. potvrzeno přijetí přihlášky, kontaktujte prosím náš realizační tým: tel.: 739 927 166,  forum@cemc.cz

Pole označené * je povinné

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje 21 % DPH a ani ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť. Na základě obdržené přihlášky bude účastníkům vystavena a zaslána faktura. Číslo účtu -1415780277/0100

MÍSTO KONÁNÍ

Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1-Nové Město