PROGRAM

PROGRAM JE PŘEDBĚŽNÝ.

 V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, ozvěte se prosím Janě Drábkové, šéfredaktorce časopisu Odpadové fórum a koordinátorce programu konference: drabkova@cemc.cz, tel.: 739 927 166

Letošní konferenci jsme se rozhodli pojmout v duchu motta "Předcházej, neplýtvej a sdílej".  Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že to jde! Našim cílem bude prezentovat příklady správné praxe především z průmyslové oblasti. Opomenuta ale nebude ani tradiční komunální sféra, nejmodernější trendy a technologie. Druhý den konference se výhradně zaměří na problematiku potravinových odpadů.

 

12.10. 2017

Dopoledne (9:00 – 12:00)

LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ

 • Jaromír Manhart, MŽP: Vývoj české legislativy směrem k oběhovému hospodářství
 • Jan Maršák, MŽP: EU a oběhové hospodářství
 • Možnosti financování projektů v oblasti OH a opětovného využití odpadů
 • „Jistota pro investory“ : investice do potřebné infrastruktury po roce 2024

PŘEDCHÁZEJ

 • Možnosti předcházení vzniku odpadu v podnikatelském prostředí: příklady praxe z průmyslu
 • Ladislav Špaček, SCHP ČR: Nejlepší dostupné technologie k předcházení vzniku odpadů
 • Laura Mitroliosová, INCIEN, Příklady dobré praxe z obcí
 • Eko-design: nepostradatelný pilíř cirkulární ekonomiky

12.10. 2017

Odpoledne (13:00 – 16:30)

NEPLÝTVEJ

SDÍLEJ

 • SharyGo: Chytré sdílení jako nový způsob využívání věcí
 • Možnosti udržitelné mobility ve městě a jejich budoucnost
 • Impact Hub Praha, Sdílená ekonomika: vytváření komunit za účelem společného boje se společenskými problémy

SPOLEČENSKÝ VEČER (17:30 – 20:00)

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Podzimní kolekce H&M Conscious
 • Minirecyklátor a interierové prvky z PET-cihel od PET-MAT
 • „Sharing point“: stánek pro sdílení

 

13.10. 2017

Dopoledne (8:45 - 10:30)

PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI V ČR

 • Dana Třísková, MZe: Problematika potravinových odpadů v ČR (aktuální stav, vývoj, strategie, investiční finanční podpora, cíle a monitoring)
 • Akční plán "EU Platform on Food Losses and Food Waste"
 • Možnosti financování provozu potravinových bank.
 • Role balení potravin na snižování objemu odpadu z potravin. Obalový odpad.
 • Hynek Balík, MIWA: Svět bez obalů -  unikátní technologie, která výrobcům, obchodníkům a domácnostem pomáhá předcházet tvorbě zbytečného odpadu.
 • Petr Brož, EUREST: Předcházení vzniku odpadů v provozu pohostinství
 • Projekt STREFOWA/FW Hackhatlon (aplikace pro mobilní telefony)
 • Zuzana Jakobová, TEREZA: Projekt Menu pro změnu

 

13.10.2017

Odpoledne (10:30- 13:30)

NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH

 • Dana Třísková, MZe: Představení povinnosti darování potravin v duchu novely zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích.
 • Ústavní žaloba podaná skupinou senátorů
 • Věra Doušová, Potravinová banka Praha: Úplný zákaz vyhazování potravin z dílny francouzského parlamentu - praktické zkušenosti po roce.
 • Pavel Mikoška, SOCR: Připravenost obchodních řetězců a představení metodiky SOCR ČR.
 • Pohled Federace Potravinových bank na novelu zákona.
 • Veronika Láchová, Potravinová banka Jihočeského kraje: Kontrolní a dozorová činnost SZPI.
 • Martin Klanica, SZPI: Kontrolní a dozorová činnost SZPI.
 • ŠIROKÁ PANELOVÁ DISKUSE S ÚČASTNÍKY (metodika, náklady, zodpovědnost, sankce)

 

TÝM

Redakce Odpadového fóra převzala organizaci letošního ročníku konference od jejího zakladatele Ing. Ondřeje Procházky. Redakce se během roku snaží přinášet na stránkách časopisu novinky z předcházení vzniku odpadů, oběhového hospodářství či z praxe odpadového hospodářství, vytváří pravidelně prostor pro diskuzi nad novou českou a evropskou legislativou a je partnerem mnoha odborných konferencí a seminářů. Organizace konference Předcházení vzniku odpadů je proto logickým vyústěním její celoroční práce.

Jana Drábková

koordinátorka programu, šéfredaktorka časopisu Odpadové fórum
tel.: 739 927 166

Jana je šéfredaktorkou časopisu Odpadové fórum už dva roky. Absolvovala obor Hospodaření s přírodními zdroji na Přírodovědecké fakultě UK. Má na starosti program konference a komunikaci s finančními a mediálními partnery.

Kristina Veinbender

registrace účastníků, zástupkyně šéfredaktorky časopisu Odpadové fórum
tel.: 274 784 067

Kristina je pracovitá a svědomitá redaktorka, která je nezaměnitelnou součástí redakce Odpadového fóra. V rámci organizace konference se stará o stránky a vizuál celé konference a agendu účastníků.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

Vážení zájemci o účast na konferenci PVO 2017,

rádi bychom Vás vyzvali k včasné registraci do 15. září 2017. Od tohoto termínu až do termínu konání konference budou účastnické poplatky automaticky navýšeny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. Tým PVO 2017

Pole označené * je povinné

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť.

MÍSTO KONÁNÍ

Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1-Nové Město