PROGRAM

PROGRAM JE PŘEDBĚŽNÝ.

 V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, ozvěte se prosím Janě Drábkové, šéfredaktorce časopisu Odpadové fórum a koordinátorce programu konference: drabkova@cemc.cz, tel.: 739 927 166

Letošní konferenci jsme se rozhodli pojmout v duchu motta "Předcházej, neplýtvej a sdílej".  Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že to jde! Našim cílem bude prezentovat příklady správné praxe především z průmyslové oblasti. Opomenuta ale nebude ani tradiční komunální sféra, nejmodernější trendy a technologie. Druhý den konference se výhradně zaměří na problematiku potravinových odpadů.

 

12.10. 2017

Dopoledne (9:00 – 12:00)

LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

 • Jaromír Manhart, MŽP: Vývoj české legislativy směrem k oběhovému hospodářství
 • Jan Maršák, MŽP: EU a oběhové hospodářství
 • Možnosti financování projektů v oblasti OH a opětovného využití odpadů
 • „Jistota pro investory“ : investice do potřebné infrastruktury po roce 2024

PŘEDCHÁZEJ

 • Možnosti předcházení vzniku odpadu v podnikatelském prostředí: příklady praxe z průmyslu
 • Ladislav Špaček, SCHP ČR: Nejlepší dostupné technologie k předcházení vzniku odpadů
 • Laura Mitroliosová, INCIEN, Příklady dobré praxe z obcí
 • Eko-design: nepostradatelný pilíř cirkulární ekonomiky

12.10. 2017

Odpoledne (13:00 – 16:30)

NEPLÝTVEJ

SDÍLEJ

 • SharyGo: Chytré sdílení jako nový způsob využívání věcí
 • Možnosti udržitelné mobility ve městě a jejich budoucnost
 • Impact Hub Praha, Sdílená ekonomika: vytváření komunit za účelem společného boje se společenskými problémy

 

SPOLEČENSKÝ VEČER (17:30 – 20:00)

13.10. 2017

Dopoledne (9:00 – 13:00)

POTRAVINOVÝ ODPAD

 • Předcházení potravinovým odpadům v ČR
 • Akční plán "EU Platform on Food Losses and Food Waste"
 • Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích:
  • Povinnost darování potravin v praxi
  • Pavel Mikoška: Připravenost obchodních řetězců a představení metodiky SOCR ČR
  • Věra Doušová: Pohled Federace Potravinových bank
  • Kontrolní a dozorová činnost SZPI
  • Analýza efektivnosti opatření
 • Panelová diskuse (metodika, úhrada nákladů, hranice zodpovědnosti, sankce,...)

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Prezentace nové podzimní kolekce H&M Conscious a výstava fotografií z její výroby
 • Minirecyklátor a interierové prvky z PET-cihel od sdružení PET-MAT
 • „Sharing point“: stánek pro sdílení potřebných věcí, kontaktů a idejí

TÝM

Redakce Odpadového fóra převzala organizaci letošního ročníku konference od jejího zakladatele Ing. Ondřeje Procházky. Redakce se během roku snaží přinášet na stránkách časopisu novinky z předcházení vzniku odpadů, oběhového hospodářství či z praxe odpadového hospodářství, vytváří pravidelně prostor pro diskuzi nad novou českou a evropskou legislativou a je partnerem mnoha odborných konferencí a seminářů. Organizace konference Předcházení vzniku odpadů je proto logickým vyústěním její celoroční práce.

Jana Drábková

koordinátorka programu, šéfredaktorka časopisu Odpadové fórum
tel.: 739 927 166

Jana je šéfredaktorkou časopisu Odpadové fórum už dva roky. Absolvovala obor Hospodaření s přírodními zdroji na Přírodovědecké fakultě UK. Má na starosti program konference a komunikaci s finančními a mediálními partnery.

Kristina Veinbender

registrace účastníků, zástupkyně šéfredaktorky časopisu Odpadové fórum
tel.: 274 784 067

Kristina je pracovitá a svědomitá redaktorka, která je nezaměnitelnou součástí redakce Odpadového fóra. V rámci organizace konference se stará o stránky a vizuál celé konference a agendu účastníků.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

Vážení zájemci o účast na konferenci PVO 2017,

rádi bychom Vás vyzvali k včasné registraci do 15. září 2017. Od tohoto termínu až do termínu konání konference budou účastnické poplatky automaticky navýšeny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. Tým PVO 2017

Pole označené * je povinné

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť.

MÍSTO KONÁNÍ

Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1-Nové Město