IKEA: Jídlo je vzácné

Praha, 19. června 2017 Cílem iniciativy IKEA s názvem Food is Precious (Jídlo je vzácné) je snížit do konce fiskálního roku 2020 plýtvání jídlem ve vlastních potravinářských provozech o 50 %. Chytré optimalizační řešení, kdy se měří množství jídla, které přijde nazmar, a zjišťují se jeho zdroje, umožňuje pracovníkům IKEA nacházet rozumná řešení, jak plýtvání jídlem zamezit. Až dosud zavedlo 20 % obchodních domů IKEA řešení, jehož výsledkem je 176 000 ušetřených porcí jídla[1]. Jedním z těchto obchodních domů je i IKEA Praha Černý Most. Každoročně si na jídle v IKEA pochutná 650 milionů hostů v téměř 400 obchodních domech na 48 trzích.

Každý den podlehne zkáze nebo se vyhodí přibližně jedna třetina všech celosvětově vypěstovaných či vyrobených potravin. To představuje zhruba 1,3 miliardy tun vyplýtvaných potravin ročně, přičemž každý devátý člověk světové populace hladoví. Jedna čtvrtina jídla, které v současné době celosvětově podlehne zkáze nebo se vyhodí, by dokázala nasytit 870 milionů hladovějících lidí.

Jednou z klíčových hodnot IKEA je šetrné nakládání se zdroji. Jídlo je natolik cenné, že jím nelze plýtvat. Prostřednictvím chytrého optimalizačního řešení se v restauracích, bistrech a prodejnách Švédských specialit IKEA plýtvání jídlem měří a eviduje. Chytré optimalizační řešení sestává z dotykové obrazovky spojené s plošinovou váhou, na níž stojí nádoba na odpad, aby se množství potravinářského odpadu dalo zjistit. Získané údaje napomáhají nalézt způsoby, jak vyhazování potravin zamezit.

Celkově je naším cílem snížit do konce srpna 2020 plýtvání jídlem v potravinářských provozech IKEA o 50 %. Do května 2017 zavedlo systém proti plýtvání potravinami 84 obchodních domů IKEA, tedy 20 % všech obchodních domů IKEA. Objem potravinářského odpadu se tak doposud snížil o 79 200 kg, což odpovídá uspořeným 341 000 kg CO2 a to zas 473 letům mezi Stockholmem a Londýnem. Tento systém se na trhy IKEA zavádí postupně, od prosince 2016. Patří mezi ně i IKEA Praha – Černý Most.

Průzkum provedený při zavádění mezi spolupracovníky ukázal, že více než 70 % zaměstnanců, kteří pracují s potravinami, naplňuje iniciativa hrdostí a 50 % podniká opatření proti plýtvání potravinami i doma.

„První výsledky iniciativy Food is Precious jsou velmi povzbudivé. Díky aktivní účasti zaměstnanců a systému měření objemu odpadu jsme už nyní, po několika měsících, svědky až 30% snížení množství vyplýtvaného jídla. Vývoj pečlivě sleduji a doufám, že může být výzvou pro ostatní, aby také začali uvažovat o jídle jako cenném bohatství,“ říká Michael La Cour, ředitel IKEA Food Services AB.

Michael La Cour je dnes ustanoveným členem koalice Champions 12.3 – partnerství významných osobností z vládních a podnikatelských kruhů, mezinárodních organizací, výzkumných institucí a občanských společností, které se snaží urychlit pokrok v dosahování cíle č. 12.3 (z Cílů udržitelného rozvoje /SDG/) týkajícího se plýtvání potravinami.

„Členové komise Champions 12.3 vedou svět k tomu, aby se zaměřil na ztráty potravin a plýtvání. Síla této jedinečné koalice spočívá v tom, že sdružuje pozornost přitahující lídry z celé škály sektorů, a může tak mít vliv na celosvětové dodávky potravin prostřednictvím motivace a názorných důkazů, že snížení ztrát potravin a omezení jejich plýtvání je možné a nezbytné,“ říká Liz Goodwin, vědecká pracovnice a ředitelka sekce pro ztráty potravin a plýtvání potravinami při Institutu pro světové zdroje, který je společným sekretariátem Champions 12.3. Jako členka koalice Champions jsem nadšená, že se Michael a IKEA zapojili do našich řad.

„V České republice jsme zavedli opatření proti plýtvání potravinami v obchodním domě IKEA Černý Most. IKEA je společnost, které záleží na lidech a naší planetě a chceme jít cestou zodpovědného podnikání. Neustále proto pracujeme na tom, aby množství odpadu z jídla bylo co nejnižší. Zavedení této inciativy je jedním z dalších kroků, který nám pomůže identifikovat oblasti, kde je prostor jeho množství ještě více snížit,“ uvádí Gergely Miskolczi, manažer IKEA FOOD Česká republika, Maďarsko a Slovensko. „Začátkem roku 2018 plánujeme program zavést i do zbývajících třech obchodních domů IKEA v České republice,“ doplňuje Gergely Miskolczi.

Obchodní domy IKEA na celém světě ročně navštíví téměř jedna miliarda lidí. Díky celosvětovému vlivu IKEA máme skvělou příležitost inspirovat lidi, aby změnili způsob uvažování o plýtvání jídlem a zapojili udržitelnost do každodenního způsobu života – v souladu s vizí IKEA, jíž je vytvářet lepší každodenní život pro velkou většinu lidí. Prostřednictvím sortimentu bytového zařízení IKEA mohou zákazníci nalézt řešení, jak snáze třídit odpad a zbytky jídla uchovat déle čerstvé v nádobách na potraviny[2].

Zprávu o udržitelnosti v IKEA Group za rok FY16[3] naleznete na: http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/pdf/sustainability_report/IKEA_Group_Sustainability_Report_2016.pdf

Lokální zprávu o udržitelnosti IKEA Česká republika za rok FY16[4] naleznete na:

http://animates.cz/work/Ikea/Sustain/PDF/03/index.html#p=1

IKEA Food Services AB ročně nabídne chuť Švédska 650 milionům návštěvníků ve více než 390 obchodních domech IKEA na 48 trzích po celém světě prostřednictvím našeho sortimentu vyvinutého pro restaurace, bistra a oddělení švédských specialit IKEA. Oproti předcházejícímu roku vzrostl ve finančním roce 2016 celkový obrat IKEA Food o 7,7 % a dosáhl celkem 2 miliard eur.

Champions 12.3 je koalice téměř 40 významných osobností napříč vládami, světem byznysu a občanskými společnostmi, která si klade za cíl probudit v lidech zájem, povzbudit je k akci a urychlit postup k dosažení Cíle 12.3 z Cílů udržitelného rozvoje /SDG/ Organizace spojených národů. Cíl 12.3 vyzývá svět ke „snížení celosvětového plýtvání potravinami na hlavu o polovinu na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin při cestě výrobními a dodavatelskými řetězci, včetně ztrát přímo po sklizni“ do roku 2030. Vláda Nizozemského království a Institut pro světové zdroje (World Resources Institute) slouží koalici jako sekretarit. Více informací najdete na www.champions123.org

[1] Hmotnost odpadu převedená na počet porcí o váze 450 g

[2] http://www.setrnejsi-domov.cz/peceopotraviny

[3] FY16 = finanční rok 2016 (září 2015 – srpen 2016)

[4] FY16 = finanční rok 2016 (září 2015 – srpen 2016)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *