Novinky

IKEA v boji s nábytkovým odpadem

Začátkem tohoto roku spustila IKEA v České republice novou službu Druhý život nábytku, jež zákazníkům umožňuje prodat nevyužitý či nepotřebný nábytek IKEA. Významnou součástí strategie IKEA je dlouhodobé úsilí o minimalizaci a předcházení vzniku odpadů. Nyní k tomu mohou přispět i zákazníci, kteří mají od ledna možnost nabídnout nepotřebný nábytek k prodeji v koutku se […]

Vzorná obec

Obci Trojanovice v Beskydech se dlouhodobě daří snižovat směsný komunální odpad. Přístup obce k odpadovému hospodářství je podle Institutu cirkulární ekonomiky ukázkový a může být používán jako dobrý příklad pro ostatní obce. „Důležité je se nad odpadovým hospodářstvím pořádně, ale pořádně zamyslet,“ říká starosta obce Jiří Novotný. Vaše obec si nechala udělat před časem analýzu svého směsného […]

Hlavní město spustilo stránku pro využití nepotřebných věcí

Pražané mají od dnešních dnů další možnost, jak se zbavit zdarma, jen za odvoz, pro ně již nepotřebných věcí, které by však mohl ještě využít někdo jiný. Půjde to prostřednictvím virtuálního tržiště praho.nevyhazujto.cz, který hlavní město spustilo ve spolupráci s portálem nevyhazujto.cz. 1. září 2017 „Jedná se o další z aktivit, které realizuje odbor ochrany prostředí […]

Předcházej, neplýtvej a sdílej. Program se rýsuje

Praha, 10. 8. 2017 – Předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí oběhového hospodářství, před jehož výzvami dnes český průmysl a podnikatelé stojí. Myšlenka, jak předcházet odpadům a zamezit plýtvání přírodními zdroji, by měla být součástí návrhu jakéhokoliv produktu a je také součástí průmyslové strategie: Odpad jednoho se stává zdrojem pro ostatní. Ukázky toho, že to […]

Cesta k udržitelné módě

Když zákazníci obchodního řetězce H&M přinesou do kterékoliv pobočky své staré textilie a oblečení bez ohledu na značku nebo stav, dostanou slevu na koupi nového oblečení. Společnost H&M se tak snaží zamezit vyhazování nechtěného textilu na skládky a šetřit přírodní zdroje. Na odpovědi na otázky, které Odpadové fórum ke kampani GARMENT COLLECTING mělo, si našla […]

Neprodejné jídlo charitám

Od roku 2018 budou muset všechny prodejny potravin nad 400 m2 neprodejné jídlo nabídnout humanitárním organizacím. Do této doby musí tyto prodejny povinně zlikvidovat tyto potraviny na skládkách nebo ve spalovnách, resp. kafilériích. Jídlo se tak má dostat ke klientům sociálních služeb. Počítá s tím novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Senát ČR schválil […]

PET-MAT: architektura z lahví

Nacházíme se v době plastové, jejímž symbolem je lahev z polyethylen tereftalátu stará nyní přes 40 let. PET je geniální vynález pánů Whinfielda a Dicksona z roku 1941, ale lahev z něj vyvinul až Nathaniel Wyeth o třicet let později. Jediný problém týkající se PETu je jeho velmi nízká výrobní cena a snadná dostupnost, což […]

PVO v budově Autoklubu podruhé!

„Budova patřící Autoklubu České republiky je místem v centru Prahy, kde na Vás hned za dveřmi dýchne atmosféra pionýrských dob automobilismu,“ uvádí Autoklub ČR na svých stránkách. Atmosféra pionýrských dob automobilismu je pěkně zaprášena, ale žádný strach! V půlce října se budova promění na hlavní centrum předcházení vzniku odpadů a sdílení,  a pokud na automobilky narazíte, […]

Na hraně: o dekonstrukci v architektuře

Stavební a demoliční odpad je velkou dominantou mezi odpady ukládané na skládky. Podzimní konference Předcházení vzniku odpadů 2017 se mimo jiné zaměří i na způsoby řešení tohoto problému. Jednu z cest nabízí německé sdružení Zukunftsgeraeusche GbR. Zukunftsgeraeusche GbR (ZKG) je německým sdružením urbanistů a architektů, jehož nejznámější projekty jsou zaměřeny na recyklaci a dekonstrukci v oblasti […]

IKEA: Jídlo je vzácné

Praha, 19. června 2017 – Cílem iniciativy IKEA s názvem Food is Precious (Jídlo je vzácné) je snížit do konce fiskálního roku 2020 plýtvání jídlem ve vlastních potravinářských provozech o 50 %. Chytré optimalizační řešení, kdy se měří množství jídla, které přijde nazmar, a zjišťují se jeho zdroje, umožňuje pracovníkům IKEA nacházet rozumná řešení, jak […]