Osvěta, osvěta a ještě jednou osvěta

Prezentace by měla představit projekt „Hledání nových způsobů informační podpory Programu předcházení vzniku odpadů“, jehož zadavatelem je TA ČR, garantem MŽP a řešitelem je společnost GREEN Solution, s.r.o. Projekt probíhá od dubna 2016 do prosince 2016. Hlavními výstupy by měly být 3 metodiky (uzavírání dobrovolných dohod při předcházení vzniku odpadů, metodika pro SEV a školy a metodika pro veřejnou správu) a příručky a letáky pro vybrané cílové skupiny (občan, obce, gastrosektor, stavební sektor).


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *