Předcházej, neplýtvej a sdílej

Tradiční konferenci Předcházení vzniku odpadů jsme se letos rozhodli pojmout v duchu motta „Předcházej, neplýtvej a sdílej!“. Předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí oběhového hospodářství, před jehož výzvami český průmysl a podnikatelé stojí. Myšlenka, jak předcházet odpadům a zamezit plýtvání přírodními zdroji, vstupuje už do návrhu jakéhokoliv produktu a je také součástí průmyslové strategie: Odpad jednoho se stává zdrojem pro ostatní.

Přechod z lineárního na oběhové hospodářství je pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj ČR a jiných států Evropské unie nevyhnutelný. Předcházení vzniku odpadů je základním principem oběhového hospodářství a vstupuje do každé fáze životního cyklu výrobku, který je pomyslně uzavřen v kruhu. Klíčovými aktéry pro přechod na cirkulární ekonomiku jsou spotřebitelé a výrobci, ale důležitou roli hrají investoři či samotní distributoři.

Chceme-li v našem hospodářství předcházet odpadům a implementovat principy cirkulární ekonomiky efektivně, je nutná změna spotřebitelského chování. Potřebnou změnu již přináší fenomén sdílené ekonomiky, který je založen na půjčování, výměně, směně nebo pronájmu produktů. Sdílená ekonomika už funguje například u sdílení/půjčování automobilů, které umožňuje redukci primárních zdrojů i uhlíkové stopy.

Co chystáme? 

Konference Předcházení vzniku odpadu, kterou pořádá České ekologické manažerské centrum, z.s., se koná letos již po čtvrté. Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že to jde! I přesto, že předcházení vzniku odpadů a zavedení principů oběhového hospodářství může snižovat náklady a v některých případech generovat zisk, pořád v České republice narážíme na neochotu změnit legislativní prostředí a strach z prvotní potřebné investice. Cílem konference je ukázat dobré příklady z firem nebo opětovného použití odpadů v praxi. Naši přednášející ukážou například, že moderní řízení odpadového hospodářství v automobilovém průmyslu, může přinést jak redukci odpadů, tak šetření finanční prostředků. Účastníci dostanou praktické informace o novinkách z evropské a české legislativy.

Do programu zařadíme blok přednášek o příkladech sdílené ekonomiky, která je dílčí součástí oběhového hospodářství. Jednotlivé příspěvky z toho bloku ukážou změnu spotřebitelského modelu, kdy produkt není potřeba vlastnit, jen využívat službu, kterou nám poskytuje. Tzv. spoluspotřebitelství rozhodně není nic nového, co by společnost neznala. Za rozvojem sdílené ekonomiky například carsharingu nestojí jen sociální média a nové technologie, příčiny současného vzestupu lze hledat i v budoucí nedostupnosti přírodních zdrojů.

Součástí konference bude i téma potravinových odpadů. Cílem sekce Potravinový odpad bude představit inovativní řešení, výsledky VaVaI, odborné studie, trendy a příklady dobré a špatné praxe v oblasti předcházení vzniku potravinových odpadů. Na konferenci vystoupí klíčoví zástupci státních orgánů, podniků, asociací a dobrovolných aktivit. Problematika odpadů z potravin je aktuální otázkou na úrovni celé Evropské unie.

Nechceme, aby konference byla pouhou záležitostí řečníků a jejich příspěvků, konference podle nás je především příležitostí k obnovení starých a navázaní nových kontaktů. Doufáme, že i přestávky budou pro účastníky konference možnosti získat zajímavé informace při diskuzi nad kávou.

Komu je konference určena? 

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem výrobního průmyslu podnikových ekologů nebo zástupce samospráv. Na konferenci můžete potkat také zástupce Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.