LCA jako nástroj při předcházení vzniku odpadů

Pro předcházení vzniku odpadu je důležité mít představu, které zúčastněné procesy se hlavní měrou podílení na vzniku odpadu. Metoda LCA umožňuje identifikovat hlavní vstupy a výstupy materiálů a energií do výrobních procesů, zároveň dokáže identifikovat, které z těchto vstupů a výstupu mají největší environmentální dopady a významnost. Cílem příspěvku je ukázat, jak metoda LCA pomáhá identifikovat místa, kde má smysl hledat řešení pro omezení vzniku odpadu.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *