O konferenci

Tradiční konferenci Předcházení vzniku odpadů jsme se letos rozhodli pojmout v duchu motta „Předcházej, neplýtvej a sdílej!“. Předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí oběhového hospodářství, před jehož výzvami český průmysl a podnikatelé stojí. Myšlenka, jak předcházet odpadům a zamezit plýtvání přírodními zdroji, vstupuje už do návrhu jakéhokoliv produktu a je také součástí průmyslové strategie: Odpad jednoho se stává zdrojem pro ostatní.

 

Přechod z lineárního na oběhové hospodářství je pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj ČR a jiných států Evropské unie nevyhnutelný. Předcházení vzniku odpadů je základním principem oběhového hospodářství a vstupuje do každé fáze životního cyklu výrobku, který je pomyslně uzavřen v kruhu. Klíčovými aktéry pro přechod na cirkulární ekonomiku jsou spotřebitelé a výrobci, ale důležitou roli hrají investoři či samotní distributoři. Chceme-li v našem hospodářství předcházet odpadům a implementovat principy cirkulární ekonomiky efektivně, je nutná změna spotřebitelského chování. Potřebnou změnu již přináší fenomén sdílené ekonomiky, který je založen na proměně konzumního paradigmatu v podobě  půjčování, výměny nebo pronájmu produktů.

KDO JSME?

Jsme České ekologické manažerské centrum, neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika, pořádáme vzdělávací akce a spravujeme informační portál Třetí ruka.  Letošní konference probíhá ve znamení výměny generace, redakce Odpadového fóra vystřídala dlouholetého pořadatele a otce zakladatele konference PVO Ondřeje Procházku.

CO CHYSTÁME?

Konference Předcházení vzniku odpadu se koná letos již po čtvrté. Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že TO JDE! I přesto, že předcházení vzniku odpadů a zavedení principů oběhového hospodářství může snižovat náklady a v mnoha případech generovat zisk, pořád v České republice narážíme na neochotu změnit legislativní prostředí a strach z prvotní potřebné investice. Cílem konference je ukázat dobré příklady implementace principů cirkulární ekonomiky a opětovného použití odpadů v podnikatelské praxi.

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe. 

KOLIK TO STOJÍ?

Dvoudenní vložné činí 3 700 Kč bez DPH. Vstup na konferenci lze zakoupit i pro každý den zvlášť. Poplatek za první den zahrnuje vstup na přednášky, oběd, večerní raut a společenský večer a činí 2900 Kč bez DPH. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují samostatně. Poplatek za druhý den zahrnuje vstup na odpolední přednášky a lehké občerstvení a činí 2000 Kč bez DPH. Pro zástupce obcí a samospráv nabízíme 25% slevu na jednu ze zmíněných možností vložného. Studentům rádi poskytneme 50% slevu (na místě bude nutné předložit platný průkaz ISIC nebo jiný dokument potvrzující studium).

Rádi bychom upozornili, že od 15.9. 2017 byly ceny vstupného navýšeny o 500 Kč. Děkujeme za pochopení!

 

 

PARTNERŮM A VYSTAVOVATELŮM

Partnerům a vystavovatelům nabízíme možnost komerční prezentace v prostorech konference. V případě zájmu o partnerství a komerční prezentaci (v podobě stánku, příspěvku, reklamy), kontaktujte Mgr. Janu Drábkovou: drabkova@cemc.cz

Již druhým rokem konference proběhne v rozsáhlých prostorech Autoklubu ČR v Opletalově ulici. Následující půdorys (viz. schéma) znázorňuje základní dispozice a velikosti jednotlivých dostupných prostorů.

PROSTORY

Budova byla postavena v letech 1925–1929 dle návrhu známého inženýra a architekta Pavla Janáka. Cílem bylo postavit reprezentativní budovu pro rozvíjející se kluby spjaté s motorismem. Slavnostní zahájení činnosti proběhlo za účasti špiček politiky a AKRČS, zahajovací proslov pronesl Dr. Ed. Beneš jménem protektora AKRČS, presidenta republiky 24. března 1929.

Autoklub byl využíván ke slavnostním shromážděním členů, společenským akcím, startům závodů apod., a to až do začátku II. světové války, kdy zde bylo okupačními vojsky zřízeno velitelství Wehrmachtu. Po válce se Autoklub vrátil ke své původní činnosti jen na krátkou dobu. Po komunistickém převratu byl zabrán Svazarmem a naplno obnovil svou činnost až po Sametové revoluci v roce 1989, odkdy opět slouží svému účelu.

V roce 1976 byl Autoklub prohlášen kulturní památkou, neboť budova je cenným dokladem prvorepublikové architektury, kterou obnovila citlivá rekonstrukce v devadesátých letech, důsledně dodržující vzhled, kde se snoubí prvky secese s českou kubistickou architekturou.