Videa

Osvěta, osvěta a ještě jednou osvěta

Prezentace by měla představit projekt „Hledání nových způsobů informační podpory Programu předcházení vzniku odpadů“, jehož zadavatelem je TA ČR, garantem MŽP a řešitelem je společnost GREEN Solution, s.r.o. Projekt probíhá od dubna 2016 do prosince 2016. Hlavními výstupy by měly být 3 metodiky (uzavírání dobrovolných dohod při předcházení vzniku odpadů, metodika pro SEV a školy […]

Jak se odpad mění v poklad aneb zkušenosti s freeshopem Zdrojovny

Freeshop Zdrojovny je komunitní prostor, do kterého návštěvníci odnášejí věci do domácnosti, které již nevyužívají a chtějí je poslat dál. Zároveň si odtud kdokoliv z veřejnosti může odnést odložené věci zcela zdarma. Otevírací hodiny jsou pravidelně dvakrát týdně, v úterý a čtvrtek mezi 17,30 a 20,00. Význam tohoto prostoru je komunitní, sociální a zároveň důležitý […]

Spolupráce s potravinovými bankami

Letos jsme se rozhodli téma potravinového odpadu a konkrétně problematiku Novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích pojmout ve velkém: věnovat se tomu budeme celý druhý konferenční den! Od 1. ledna 2018 budou totiž všechny obchody s potravinami s prodejní plochou nad 400 m2 muset darovat a nabízet charitám neprodejné potraviny, které by jinak skončily na […]

Zero Waste koncept pro malé festivaly

Ing. Jana Púlpánová je absolventka ČZU obor Odpady a jejich využití a zakladatelka studentského klubu SPOLU na ČZU (pořádání seminářů O odpadech na ČZU I., II., kompostování na kolejích, ,,Reuse it“ na kolejich, atd.) Iniciovala projektu ,,LUG a MUG na ČZU“ – předcházení vzniku odpadu z jednorázových kelímků. Aktivně se několik let zabývá předcházení vzniku odpadů […]

IKEA dává nábytku druhou šanci

 Severské země jsou pověstné svým blízkým vztahem k životnímu prostředí. Není tomu jinak ani u švédské nábytkářské společnosti IKEA. Svou vizi udržitelného rozvoje si IKEA vytyčila ve strategii Lidé a Planeta. Součástí strategie je usilovat o minimalizaci odpadu a co nejvíc mu na každodenní bázi předcházet. K tomu jsou od roku 2000 zřizovány ve všech […]

LCA jako nástroj při předcházení vzniku odpadů

Pro předcházení vzniku odpadu je důležité mít představu, které zúčastněné procesy se hlavní měrou podílení na vzniku odpadu. Metoda LCA umožňuje identifikovat hlavní vstupy a výstupy materiálů a energií do výrobních procesů, zároveň dokáže identifikovat, které z těchto vstupů a výstupu mají největší environmentální dopady a významnost. Cílem příspěvku je ukázat, jak metoda LCA pomáhá […]